Tarihin Gölgesinde

Gazeteci-Yazar Taha Akyol soruyor, Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı geçmişe ve günümüze dair akılda kalan sorulara, gündemi sarsacak cevaplar veriyor.   Kanuni Sultan Süleyman’dan Hürrem Sultan’a, dizilerde yanlış anlatılan Harem’den Osmanlı Medeniyeti’nin inceliklerine,Arap Baharı’ndan Osmanlı’nın modernleşme sürecini anlatan “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”nın detaylarına, Ortadoğu’daki Yahudi Sorunu’ndan İsrailoğulları’nın tarihine,Osmanlı Padişahları’nın özelliklerinden Hanedan’ın Sürgün Öyküsü’ne tarihle alakalı pek çok sorunun cevabı Ortaylı’nın tartışmalara yol açacak sözleriyle bu kitapta.  

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE DEVRİ

 • Kanuni Sultan Süleyman’ı diğer padişahlardan

ayıran özellikler neydi?

 • Batılılar neden Harem’i çarpıtarak anlatıyorlar?
 • Şehzade Mustafa’nın katlinde Hürrem

Sultan’ın rolü nedir?

 • Osmanlı’nın Türk düşmanı olduğu yalanını,

kimler neden çıkardı?

 • Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesinin

gerçek nedenleri nedir?

 

İMPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI

 • 16. yüzyılda dünyaya hâkim olan Osmanlı,
 1. yüzyılda neden “hasta adam” durumuna

düşüyor?

 • 19. yüzyıl neden Osmanlı İmparatorluğu’nun

“En Uzun Yüzyılı”dır?

 • Osmanlı’da sanayi devriminin gerçekleşmemesinin

ardında ne gibi gerekçeler var? Sultan Abdülhamit’in tarihimizdeki önemi nedir? İ

 

İSRAİLOĞULLARI VE YAHUDİ TARİHİ

 • İsrailoğulları ilk defa nerede ortaya çıktılar?

Neden sürgün edildiler ve nereye gittiler?

 • Yahudilerin dünyayı ele geçirme planlarının

yazılı olduğu iddia edilen Siyon Protokolü gerçek mi?

 • Osmanlı Sarayı’nda Musevi doktorların

seçilmesinin sebebi nedir?

 • Osmanlı’nın Yahudileri iskan politikası

doğru muydu?

 • Arap milliyetçiliği nasıl doğdu?

  DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE

 • Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’nda neden

yenildi?

 • Anadolu’dan başlatılan bu küçük hareket

nasıl oldu da başarılı oldu?

 • Lozan Antlaşması’yla ilgili tartışmalaradair yorumlarınız nedir?

Ve daha birçok sorunun cevabı: TARİHİN GÖLGESİNDE
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir